Informasjonsteknologi 1 og 2

Fagene har egne websteder med undervisningsopplegg og tutorials.

IT1C-elevenes websider.

IT1D-elevenes websider.

IN2B-elevenes websider.